Rekod

Sebuah sistem untuk menyimpan segala data ringkas yang berkait dengan kehidupan anda.

Senarai modul:
– Rekod Debt
– Rekod Receipt
– Rekod Sales
– Rekod Commitment (akan datang)
– Rekod Tax (akan datang)
– Rekod Rental (akan datang)
– Rekod Investment (akan datang)
– Rekod Zakat (akan datang)
– Rekod Family (akan datang)
– Rekod Income (akan datang)
– Rekod CRM (akan datang)
– Rekod Charity (akan datang)